Navigation

User login

SEMIGRA – Valikoiva muuttoliike ja vinoutunut sukupuolirakenne maaseutualueilla

Teollisuusyhteiskunnan kehittyminen kohti palveluyhteiskuntaa sekä naisten osuuden kasvu työelämässä ovat osa yhteiskunnallista muutosta, joka vaikuttaa myös nuorten muuttoliikkeeseen. Sukupuolten väliset erot muuttoliikkeessä voivat aiheuttaa alueellista ”ylijäämää” naisten tai miesten määrässä. Nämä demografiset, sukupuolirakenteen vinoumat ovat tyypillisimmin havaittavissa maaseutu- ja kaupunkialueiden sekä taloudellisesti menestyvien ja taantuvien alueiden välillä. Kaupunkialueilla on yleensä enemmän nuoria naisia, kun taas nuoria miehiä on enemmän harvaan asutuilla maaseutualueilla sekä alueilla, joilla on käynnissä taloudellinen taantuma ja joilla väestön määrä vähenee.

Partners

Stakeholders