Navigation

User login

Kainuu


Kainuun maakunta sijaitsee Pohjois-Suomessa, yhteistä maarajaa Venäjän kanssa on 240 kilometriä. Maakunta koostuu yhdeksästä kunnasta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 24 452 km². Kainuun väestöntiheys on erittäin alhainen, vain 3,4 asukasta/km². Maapinta-alasta 95 % on metsää. Suurin osa kunnista on erittäin pieniä, yli puolessa niistä on alle 5 000 asukasta. Maakunnan pääkaupunki on Kajaani, jossa on noin 38 000 asukasta.

 

Kainuun maakunta sijaitsee Pohjois-Suomessa, yhteistä maarajaa Venäjän kanssa on 240 kilometriä. Maakunta koostuu yhdeksästä kunnasta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 24 452 km². Kainuun väestöntiheys on erittäin alhainen, vain 3,4 asukasta/km². Maapinta-alasta 95 % on metsää. Suurin osa kunnista on erittäin pieniä, yli puolessa niistä on alle 5 000 asukasta. Maakunnan pääkaupunki on Kajaani, jossa on noin 38 000 asukasta.

 

1970-luvulta lähtien Kainuun väestö on vähentynyt sekä muuttotappiosta että negatiivisesta luonnollisesta väestönlisäyksestä johtuen. Erityisesti väestö vähenee maaseutualueilla. Nuoren väestönosan vähenemisen lisäksi nuorten työttömyys on maakunnassa korkea. Valikoiva poismuutto johtaa vinoutuneeseen sukupuolirakenteeseen (83 naista 100 miestä kohti 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä) sekä väestön ikääntymiseen alueella.

 

Aiempina vuosina puuteollisuudella oli tärkeä työllistäjän rooli maakunnassa. Suurimmat työllistäjät tällä hetkellä ovat julkisen sektorin organisaatiot kuten perus- ja ammattikoulut. lukiot sekä korkeakouluorganisaatiot, kunnat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sektori, josta vastaa Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Kajaaniin on sijoittunut mittaus- ja ohjelmistoteknologiaan sekä langattomiin ja sulautuneisiin järjestelmiin keskittyneitä yrityksiä ja muita toimijoita. Tulevaisuudessa hyvinvointiteknologian, matkailun, bioteknologian sekä kaivannaisteollisuuden odotetaan olevan kasvavia, maakunnan kehitykseen keskeisesti vaikuttavia aloja. Talvivaaran nikkelikaivos Sotkamossa on yksi Euroopan suurimmista.

 

Vähenevä väestö ja ikääntynen väestön lisääntyvä määrä, yrittäjyyden ja työllisyyden väheneminen sekä kuntatalouden heikkeneminen johtivat Kainuun maakuntakokeilun käynnistymiseen vuoden 2005 alussa. Lakiin perustuvassa kokeilussa järjestetään uudelleen maakunnan ja kuntien välistä työnjakoa. Kunnilta siirtyi maakunnan hoidettavaksi sosiaali- ja terveydenhuolto lähes kokonaan sekä lukio- ja ammatillinen koulutus. Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa myös maakunnan yleisestä elinkeinopolitiikasta sekä suunnittelusta ja kehittämisestä. Maakunnan ylintä päätösvaltaa toiminnasta ja rahoituksesta käyttää kansanvaalilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu maakuntavaltuusto.

Kajaanin yliopistokeskuksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimustoiminta ovat Kainuun innovaatiojärjestelmän keskeinen osa. Soveltavaa tutkimusta ja teknologian siirtoa toteuttaa Kajaanissa näiden lisäksi VTT. Korkeakouluyksiköt yhdessä välittäjäorganisaatioiden kanssa muodostavat strategisesti tärkeän keskeisen aluekehitysresurssin maakunnalle. Välittäjäorganisaatioita ovat mm. teknologia- ja osaamiskeskukset, kehitysyhtiöt, tiedepuistot ja yrityshautomot. Kainuussa toimii kolme teknologiakeskusta: Measurepolis Development Oy, Snowpolis Oy ja Woodpolis sekä maakunnallinen kehitysyhtiö Kainuun Etu Oy

 

Partners

Stakeholders