Navigation

User login

University of Oulu, Kajaani University Consortium, AIKOPA Adult and Continuing Education / Oulun yliopisto, Kajaani yliopistokeskus, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA

Nimen lyhenne: AIKOPA
 
Osoite: PL 51, (Kehräämöntie 7), 87101 KAJAANI
 
Internet-sivut: http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/aikopatr/
 
Vuonna 1958 perustettu Oulun yliopisto on Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja. Oulun yliopisto profiloituu neljälle painoalalle, jotka ovat biotieteet ja terveys, informaatioteknologia, kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus sekä ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit. Korkeatasoiseen tutkimustyöhön kuuluvat pitkäjänteinen perustutkimus ja siihen pohjautuva soveltava tutkimus ja kehitystyö. Oulun yliopisto kouluttaa erikoisalojen asiantuntijoita ja monialaisia osaajia kuudessa tiedekunnassa kahdeksalla koulutusalalla 45 eri koulutusohjelmassa.
 
Kajaanin yliopistokeskus, joka on Oulun yliopiston erillislaitos, on Kainuun alueen yliopistollisten toimintojen muodostama osaamiskeskittymä, jossa yliopistot tekevät yhteistyötä Oulun yliopiston koordinoimana. Kajaani on yksi kuudesta vuoden 2004 alussa aloittaneesta yliopistokeskuksesta. Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut -yksikön (AIKOPA) muodostavat Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen aikuiskoulutusyksiköt. AIKOPA tarjoaa työelämän tarpeita vastaavia korkeakoulutasoisia täydennyskoulutus-, kehittämis-, ja asiantuntijapalveluita.
 
AIKOPA:n tutkimusryhmässä on harjoitettu arviointitutkimusta vuodesta 1995 alkaen sekä aluetutkimusta vuodesta 1981 lähtien. Tutkimusryhmän ydinosaamisaloja ovat arviointi- ja aluetutkimus sekä maaseudun kehittäminen ja tutkimus.
 
SEMIGRA-hankkeessa AIKOPA vastaa Kainuuta koskevasta aluetutkimuksesta. Tutkimuksen toteutuksessa ja politiikkaehdotusten laatimisessa tehdään läheistä yhteistyötä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa.
 
 
Verna Mustonen: verna.mustonen@oulu.fi
Jouni Ponnikas: jouni.ponnikas@oulu.fi
 

Partners

Stakeholders