Navigáció

Belépés

SEMIGRA – Szelektív vándorlás és kiegyensúlyozatlan nemi arány a rurális térségekben

Az ipari szektortól a szolgáltató szektor térnyerése felé haladva az alkalmazásban álló nők arányának növekedése nemcsak a társadalmi változás egy fontos aspektusa, hanem a fiatalok migrációjának egy jelentős befolyásoló tényezője is. A nemek közötti egyenlőtlen migrációs potenciál „férfi- vagy nőtöbbletet” eredményezhet regionális szinten. Ezek a demográfiai egyensúlytalanságok leggyakrabban a vidéki és városi területek, illetve a virágzó és hanyatló régiók között figyelhetőek meg. A városi régiókra többnyire a fiatal nők nagyobb részaránya jellemző, míg ez a többlet a fiatal férfiak esetében a ritkábban lakott vidéki területeken, illetve a társadalmi-gazdasági elmaradással küzdő régiókban tapasztalható.
Partners

Stakeholders